14-05-2019 - 08:53

Đức An vinh danh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 13-5, xã Đức An tổ chức Tọa đàm vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Báo cáo đề dẫn tọa đàm của Ban chấp hành Đảng ủy xã, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, đánh giá nghiêm túc tình hình và kết quả triển khai thực hiện về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế của người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao; phân tích nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt nội dung xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong đó, ngoài các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về nội dung và trách nhiệm nêu gương, cần quan tâm tới các giải pháp như tập trung xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, cần phải được thực hiện hóa bằng các việc làm cụ thể, sinh động, xây dựng nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực để lan tỏa trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân.  

Hình ảnh 9 tập thể và 15 cá nhân được vinh danh

Hình ảnh: Tại buổi Tọa đàm đã vinh danh 9 tập thể và 15 cá nhân điển hìnhtrong học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm, tận tụy với nhân dân, lựa chọn việc học Bác để xây dựng các cơ sở giáo dục đoàn kết, dân chủ, nêu gương; xây dựng chi bộ gương mẫu, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Bên cạnh đó sẽ tạo được sự lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng đặc biệt là trong phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã Đức An./.

Thanh Long

 

. . . . .