24-09-2017 - 23:56

Xã Đức An tập huấn phần mềm điều hành tác nghiêp IOFFICE cho cán bộ, công chức

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính. Ngày 25/9, UBND xã Đức An phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cài đặt, tập huấn chuyển giao phần mềm điều hành tác nghiệp I-Office cho các cán bộ, công chức xã Đức An.

         Việc triển khai ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp I-Office, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước.

        Buổi tập huấn các cán bộ, công chức xã đã được cán bộ, chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh hướng dân tác nghiệp thành thạo các bước xử lý, tạo lập và phản hồi công việc một cách chuyên nghiệp.

Thanh Long

. . . . .