24-10-2018 - 01:01

Xã Đức An tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã với nhân dân trên lĩnh vực cấp giấy CNQSD đất

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã với nhân dân Đức An được tổ chức vào ngày 24/10/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Bảy - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp đối thoại với nhân dân trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Bá Tú, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện Đức Thọ và hơn 100 người dân đến dự đối thoại trực tiếp.

Hội nghị đối thoại nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thông qua đối thoại sẽ giúp Đảngủy,  HĐND, UBND xã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đã có 43 ý kiến nhân dân được phát biểu trọng tâm trên lĩnh vức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo xã đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã giao cho các cán bộ, công chức xem xét chức năng nghiên cứu, giải quyết kịp thời cho người dân./.

Thanh Long

. . . . .