12-12-2017 - 07:14

Xã Đức An đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới quyết liệt để đạt chuẩn nông thôn mới

Tiếp tục phát quang hành lang lưới điện và bó gọn dây tại đơn vị thôn Long Hòa, đây nhanh tiến độ thi công phần móng Nhà chức năng Trường Mầm non Đức An.

Sáng ngày 12/12, lực lương Quân sự phối hợp với công an tiếp tục điều động công an viên và thôn đội giúp đơn  vị thôn Long Hòa phát quang hành lang lưới điện và bó gọn dây điện.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đôn đốc Nhà thầu chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần móng nhà chức năng và nhà học Trường Mầm non Đức An.

Hình ảnh nhà chức năng Trường Mầm non Đức An thi công phần móng

Hình ảnh đổ sàn nhà học 2 tầng Trường Mầm non Đức An

Tiếp thu chỉ đạo của Đoàn Liên ngành tỉnh, đơn vị thôn Hạ Tiến triển khai đắp lề đường múc rãnh thoát nước các tuyến giao thông.

Hình ảnh ghi lại sau khi đắp lề đường

Thanh Long

. . . . .