11-12-2017 - 07:36

UBND xã Đức An tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, bổ cứu công tác xây dựng NTM để đạt chuẩn và giữ vững chuẩn.

Chiều qua 10/11, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, đồng thời bổ cứu công tác xây dựng NTM để đạt chuẩn và giữ vững chuẩn.

Để sản xuất nông nghiệp năm 2018 giành thắng lợi, UBND xã đã chủ động triển khai sớm Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018 cho nhân dân biết để chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất.

 

Tại hội nghị, cũng đề ra tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung tại các vùng đã được quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới, áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật, chỉ rõ khung lịch thời vụ cho từng loại giống lúa, màu, kỹ thuật làm đất bón phân, gieo trồng, chăm sóc,...

Đồng thời chỉ đạo các HTX NN, thôn xóm chủ động huy động lực lượng tham gia làm thủy lợi; nạo vét kênh mương, đắp bờ giữ nước, làm tốt công tác bảo vệ nông để nhân dân yên tâm sản xuất.

Tại Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Thị Bảy - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM xã chỉ đạo bổ cứu công tác xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn trước ngày 29/12/2017 đối với: Tiêu chí số 20 - Khu dân cư kiểu mẫu: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn toàn xã  đặc biệt Khu dân cư kiểu mẫu Hữu Chế chỉnh trang vườn hộ, cải tạo trồng rau, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, sắp nép nhà ở dân cư và các công trình phụ trợ gọn gàng ngăn nắp khoa hoc, mỹ quan sạch đẹp, tiếp tục xây dựng bồn hoa và trồng hàng rào xanh, chăm sóc và làm tốt công tác bảo vệ các bồn hoa đã trồng. Tiêu chí số 2 - Giao thông: Đắp lề đường và múc rãnh thoát nước trên các trục xã, thôn, đồng thời triển khai rào và bảo vệ cây bóng mát. Tiêu chí 4 - Điện: Tổ chức phát quang hành lang lưới điện trên các tuyến toàn xã và bó gọn dây điện xong trước ngày 14/12/2017. Tiêu chí số 5 - Trường học: Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành phần móng Nhà chức năng Trường Mầm non trước ngày 20/12/2017. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: Tổ chức 7/8 thôn còn lại kịp thời niêm yết Quyết định số 33,59 của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại 7 nhà văn hóa thôn; Đẩy mạnh đổ đất san tả, lu lèn nền và làm sân khâu, hàng rào, trồng cây xanh sân bóng Trung tâm xã./.

Thanh Long

. . . . .