10-07-2017 - 07:56

Tổ chức Bộ máy xã Đức An: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ ĐỨC AN:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ ĐỨC AN:

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐỨC AN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Gmail

Điện thoại

1

Bùi Thị Bảy

Bí thư Đảng ủy xã

bayxaducan@gmail.com

0975419777

2

Phan Hoàng Phú

Phó Bí thư Đảng ủy xã

hoangphu968@gmail.com

01699824267

3

Nguyễn Thị Tâm

Phó Chủ tịch HĐND xã

tam.20031972@gmail.com

0977504108

4

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch UBND xã

ntphuong@gmail.com

0988581996

5

Phan Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND xã

phantrungkien14021974@gmail.com

0974193133

6

Nguyễn Đình Tam

Chủ tịch UBMTTQ xã

 

01656219457

7

Phan Văn Thọ

Chủ tịch Hội CCB xã

 

01639358142

8

Nguyễn Thị Tình

Chủ tịch Hội LHPN xã

nguyenthitinh345@gmail.com

01682643007

9

Đào Quang Nguyên

Chủ tịch Hội Nông dân

doanxaducan@gmail.com

0977541800

10

Phan Thị Kim Dung

Bí thư Đoàn TNCS

kimdungdhv@gmail.com

01683386355

11

Nguyễn Ngọc Mỹ

Trưởng Công an xã

 

0912539908

12

Bùi Cao Cường

Chỉ huy trưởng Quân sự

bcuong050@gmail.com

0982686777

13

Trần Thị Long

Văn phòng - Thống kê

vanphonguybanducan@gmail.com

01659038237

14

Bùi Thị Phương Thanh

HĐ. Tư pháp - Hộ tịch

buiphuongthanh.ht@gmail.com

0988509590

15

Phan Quyền

Tài chính Ngân sách

phanquyenubda@gmail.com

0916925054

16

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kế toán Ngân sách

ttkieuoanh1306@gmail.com

0979221435

17

Nguyễn Lương Bằng

Địa chính - Xây dựng

luongbangdiachinh@gmail.com

0948767134

18

Phan Thanh Lam

Văn hóa - Thông tin

vanhoaducan@gmail.com

01652358940

19

Hồ Phi Hợp

Văn hóa - Chính sách

hohop88@gmail.com

01683688509

20

Trần Thị Tình

Nông nghiệp - Môi trường

tinhquan2006@gmail.com

01234284133


 


Thanh Long

. . . . .