01-11-2019 - 01:45

Tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng - Bình đẳng - Yêu thương - Chia sẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm xây dựng một hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên, qua đó ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Tiêu chí chung

• Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của nhau.

• Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

• Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau.

• Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn, hoạn nạn.

Tiêu chí cụ thể

Đối tượng áp dụng

Nội dung tiêu chí ứng xử cụ thể

Vợ chồng: Chung thủy; Nghĩa tình

Vợ chồng được pháp luật công nhận theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

- Vợ chồng có tình cảm trước sau như một, không thay đổi;

- Chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình;

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung, hòa nhã với nhau.

Cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu; Yêu thương

- Cha mẹ bao gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;

- Ông bà bao gồm: ông ba nội, ông bà ngoại.

- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói;

- Quan tâm, chăm sóc con cháu khi con cháu còn nhỏ; trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu giữ gìn nền nếp, gia phong; có tình cảm gắn bó tha thiết.

Con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo; Lễ phép

- Con bao gồm: con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể.

- Cháu bao gồm: cháu nội, cháu ngoại.

- Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn, giúp đỡ cha mẹ, ông bà;

- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.

Anh, chị, em: Hòa thuận; Chia sẻ

- Anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha.

- Anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha.

- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị;

- Cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

 

Chi tiết Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được đính kèm Quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 08/12/2017.

Nguồn: https://thukyluat.vn/

Thanh Long

. . . . .