Thuế, phí và lệ phí

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI: HÀNG VẠN NGƯỜI BỊ TÁC ĐỘNG

12-03-2018
Nếu cải thiện biểu thuế thu nhập cá nhân như phương án đưa ra vào tháng 8 năm ngoái, thì ngân sách hụt thu 3.100 tỷ. Do đó, Bộ Tài chính nghiêng về một phương án khác mà ngân sách có thể tăng thu 500 tỷ.
1