31-07-2017 - 14:35

Thông tin về tai nạn giao thông

Các con số về tai nạn giao thông trên cả nước Việt Nam

7 tháng, hơn 4.700 người chết vì tai nạn giao thông

Trong 7 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/7/2017), tai nạn giao thông trên cả nước giảm ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

                                                                                                                      Nguyễn Thị Huyền

. . . . .