09-10-2018 - 21:31

Phát động thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 – 2018

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Thọ vừa tổ chức phát động thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2018

 

. . . . .