Nông thôn mới

Đức An tiếp tục các phong trào lao động xây dựng nông thôn mới

Đức An tiếp tục các phong trào lao động xây dựng nông thôn mới

29-10-2018
Nhằm hưởng ứng triển khai tháng cao điệp xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn xã Đức An

Nhiều công trình giao thông trọng điểm sắp hoàn thành

29-08-2018
Xã Đức An thu hút các công trình trọng điểm về trên địa bàn góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn
Đoàn viên thanh niên tiếp tục huy động lực lượng giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

Đoàn viên thanh niên tiếp tục huy động lực lượng giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

15-08-2018
Phát huy phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã Đức An đã huy động được nhiều ngày công của đoàn viên tham gia giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ, thực hiện vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn.
Xã Đức An đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới quyết liệt để đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Đức An đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới quyết liệt để đạt chuẩn nông thôn mới

12-12-2017
Tiếp tục phát quang hành lang lưới điện và bó gọn dây tại đơn vị thôn Long Hòa, đây nhanh tiến độ thi công phần móng Nhà chức năng Trường Mầm non Đức An.
Cán bộ nữ thuộc Công đoàn xã Đức An giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

Cán bộ nữ thuộc Công đoàn xã Đức An giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

11-12-2017
Sáng ngày 11/12, mặc dù thời tiết ẩm ướt, song không quản ngại khó khăn, các cán bộ nữ thuộc Công đoàn xã Đức An giúp các hộ chỉnh trang vườn.
1 2 3