29-08-2018 - 03:41

Nhiều công trình giao thông trọng điểm sắp hoàn thành

Xã Đức An thu hút các công trình trọng điểm về trên địa bàn góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn

Trong 8 tháng đầu năm 2018, xã Đức An đã Không ngừng nổ lực thu hút về trên địa bàn các công trình trọng điểm với tổng kinh phí 99,2 tỷ đồng bao gồm: Công trình Đường Lâm - An - Tân Hương - Giai đoạn 2 (qua 2 xã Đức An, Tân Hương tổng 2,9 km, tổng giá trị công trình 14 tỷ đồng ) riêng công trình  địa bàn xã Đức An gần 2km ước tính 9,5 tỷ đồng; Đường Huyện lộ 19 tổng giá trị công trình 86 tỷ đồng; Cầu Nhà Vẹo tổng giá trị công trình 3,7 tỷ đồng. Các công

. . . . .