Mặt trận, Hội, Đoàn thể

Đoàn thanh niên xã Đức An - Phát huy vai trò chung tay xây dựng nông thôn mới

Đoàn thanh niên xã Đức An - Phát huy vai trò chung tay xây dựng nông thôn mới

25-04-2019
Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Đức An tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.
Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả

Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả

13-03-2019
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đức An xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.
1