Lịch sử, truyền thống văn hóa

Danh sách cán bộ lão thành, người có công xã Đức An trong quá trình chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

Danh sách cán bộ lão thành, người có công xã Đức An trong quá trình chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

15-11-2017
Trích dẫn từ Lịch sử Đảng bộ xã Đức An (1930-2010) của Nhà xuất bản lao động 2010
Sơ lược Lịch sử Đảng bộ xã Đức An - Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

Sơ lược Lịch sử Đảng bộ xã Đức An - Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

10-10-2017
Trong quá trình phát triển lịch sử dân tộc, cùng với sự thay đổi của tổ chức và hành chính của đất nước, xã Đức An cũng có nhiều sự thay đổi về địa giới và tên gọi khác nhau
1