LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC AN

Tuần trước Tuần thứ 30 năm 2019
(Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
22/07/2019
Thứ 3
23/07/2019
Thứ 4
24/07/2019
Thứ 5
25/07/2019
Thứ 6
26/07/2019
Thứ 7
27/07/2019
Chủ nhật
28/07/2019