LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC AN

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2019
(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
11/11/2019
Thứ 3
12/11/2019
Thứ 4
13/11/2019
Thứ 5
14/11/2019
Thứ 6
15/11/2019
Thứ 7
16/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019