Kết quả XD NTM

Đức An tiếp tục các phong trào lao động xây dựng nông thôn mới

Đức An tiếp tục các phong trào lao động xây dựng nông thôn mới

29-10-2018
Nhằm hưởng ứng triển khai tháng cao điệp xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn xã Đức An

Nhiều công trình giao thông trọng điểm sắp hoàn thành

29-08-2018
Xã Đức An thu hút các công trình trọng điểm về trên địa bàn góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn
Đoàn viên thanh niên tiếp tục huy động lực lượng giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

Đoàn viên thanh niên tiếp tục huy động lực lượng giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

15-08-2018
Phát huy phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã Đức An đã huy động được nhiều ngày công của đoàn viên tham gia giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ, thực hiện vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn.
Xã Đức An đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới quyết liệt để đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Đức An đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới quyết liệt để đạt chuẩn nông thôn mới

12-12-2017
Tiếp tục phát quang hành lang lưới điện và bó gọn dây tại đơn vị thôn Long Hòa, đây nhanh tiến độ thi công phần móng Nhà chức năng Trường Mầm non Đức An.
Cán bộ nữ thuộc Công đoàn xã Đức An giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

Cán bộ nữ thuộc Công đoàn xã Đức An giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

11-12-2017
Sáng ngày 11/12, mặc dù thời tiết ẩm ướt, song không quản ngại khó khăn, các cán bộ nữ thuộc Công đoàn xã Đức An giúp các hộ chỉnh trang vườn.
UBND xã Đức An tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, bổ cứu công tác xây dựng NTM để đạt chuẩn và giữ vững chuẩn.

UBND xã Đức An tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, bổ cứu công tác xây dựng NTM để đạt chuẩn và giữ vững chuẩn.

11-12-2017
Chiều qua 10/11, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, đồng thời bổ cứu công tác xây dựng NTM để đạt chuẩn và giữ vững chuẩn.
Mỗi ngày mỗi việc, cán bộ và nhân dân xã Đức An tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn phấn đấu xã đạt chuẩn

Mỗi ngày mỗi việc, cán bộ và nhân dân xã Đức An tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn phấn đấu xã đạt chuẩn

08-12-2017
Cán bộ và nhân dân xã Đức An phấn đấu đạt chuẩn và giữ vững chuẩn nông thôn mới.
Xã Đức An tiếp tục hoàn thiện một số chỉ tiêu để đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Đức An tiếp tục hoàn thiện một số chỉ tiêu để đạt chuẩn nông thôn mới

08-12-2017
Sau đợt kiểm tra đánh giá xây dựng nông thôn mới của Đoàn Liên ngành tỉnh Hà Tính.
1 2