29-10-2018 - 23:15

Đức An tiếp tục các phong trào lao động xây dựng nông thôn mới

Nhằm hưởng ứng triển khai tháng cao điệp xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn xã Đức An

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành để đạt chuẩn nông thôn mới, Công đoàn xã đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày nghỉ cuối tuần.

Ra quân lao động công ích chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều việc làm thiết thực như: Chỉnh trang khuôn viên Trụ sở,  tổng dọn vệ sinh rác rác thải, xây dựng hàng rào, bồn hoa, trồng và chăm sóc hóa cây xanh bóng mát, làm sân khấu trung tâm xã, làm đường đi bộ…

 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xã Đức An đã và đang góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã,/.

Thanh Long

. . . . .