15-08-2018 - 10:02

Đoàn viên thanh niên tiếp tục huy động lực lượng giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ

Phát huy phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã Đức An đã huy động được nhiều ngày công của đoàn viên tham gia giúp hộ dân chỉnh trang vườn hộ, thực hiện vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn.

 
Ngày 30/7/2018, Chi đoàn Đại An chỉnh trang vườn hộ ông Phan Văn Mậu - Đại An.
 
Chi đoàn Hạ Tiến chỉnh trang vườn hộ bà Phòng Diện - Hạ Tiến
 
 
 
Chiều 05/8/2018: chi đoàn Long Hòa giúp hộ ông Trần Y cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ.
 
Ngày 15/8/2018 Chi đoàn Đại An lao động chỉnh trang vườn hộ giúp bà Võ Thị Tứ thuộc diện hộ nghèo, cao tuổi, sống 1 mình


Những hình ảnh được ghi lại tại hộ bà Võ Thị Tứ - Đại An do Đoàn TN xã cung cấp

Thanh Long 

. . . . .