25-04-2019 - 10:04

Đoàn thanh niên xã Đức An - Phát huy vai trò chung tay xây dựng nông thôn mới

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Đức An tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Hưởng ứng phong trào “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị” Ban Chấp hành Đoàn xã Đức An đã triển các khai kế hoạch, phổ biến các tiêu chí đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép trong các buổi cán bộ, lãnh đạo đối thoại với quần chúng nhân dân… Qua đó nhận thức và ý thức của đoàn viên thanh niên nâng lên rõ rệt và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện tại chổ, làm đường giao thông, xây dựng sân bóng đá, nạo vét kênh mương. 

Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được chú trọng, Đoàn xã tổ chức huy động lực lượng dọn vệ sinh Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, tình nguyện, đi đầu tham gia thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Phát huy tinh thần đó đoàn viên, thanh niên xã Đức An đã tích cực tham gia thực hiện các phần việc mang ý nghĩa cộng đồng cao với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” phấn đấu sớm đưa xã Đức An sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới./.

Thanh Long

 

. . . . .