10-01-2019 - 10:53

Đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Đức An nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức và cá nhân khi đến chính quyền giao dịch các thủ tục hành chính

Với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức

             Từ việc quan tâm đầu tư xây dựng Nhà giao dịch Một cửa và mua sắm các trang thiết bị văn phòng, cùng với đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, nhiệt tình, năng động đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính tại xã Đức An.

Hinh ảnh Nhà giao dịch của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Đức An

            Bênh cạnh đó, đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính bao gồm nhiều nội dung, trong đó việc niêm yết công khai, các quy định, thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng do đó được UBND xã Đức An đặc biệt quan tâm niêm yết, chú trọng việc thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện đúng quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Ảnh  Bộ thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Đức An

           Làm tốt công tác niêm yết công khai TTHC, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện TTHC. Đây cũng là một giải pháp nhằm góp phần giảm phiền hà, nhũng nhiễu; đồng thời, tăng được tính giám sát của người dân với chính quyền trong quá trình giải quyết TTHC, một trong những quyền lợi thiết thực của mọi cá nhân, tổ chức. 

Hnh ảnh nhân dân và cán bộ, công chức thực hiện giao dịch TTHC

            Theo đó, UBND xã Đức An cho biết sẽ tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC và triển khai niêm yết kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, nhằm đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các TTHC theo đúng quy định./.

Thanh Long

 

. . . . .