02-08-2019 - 23:51

Công tác vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã thành thói quen của cán bộ và nhân dân xã Đức An

Hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm hàng rào, trồng hoa dọc các tuyến đường trong xã đã trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân

Hình ảnh: Nhân dân Quang Tiền phát quang vệ sinh đường làng ngõ xóm

Nhằm góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Đức An, cán bộ và nhân dân luôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổng dọn vệ sinh môi trường cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa.

Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát quang hành lang an toàn giao thông, quét dọn lòng lề đường, xóa bỏ các tụ điểm ô nhiễm môi trường được nhân dân hưởng ứng.

Phát quang bụi rậm cũng được người dân quan tâm dọn dẹp vệ sinh, tham gia tích cực, hướng đến hình thành một môi trường không những xanh, sạch mà còn đẹp.

Bên cạnh đó việc chăm sóc các bồn hoa, cây bóng mát đồng thời trồng dắm hoa dọc các tuyến đường chính trong xã, tạo môi trường trong lành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn cũng được cán bộ và nhân dân quan tâm.

 

Hình ảnh: Đường HL 19 được người dân vệ sinh sạch sẽ

Việc vệ sinh môi trường thường xuyên của người dân đã góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Đức An có nhiều khởi sắc, ngày càng đẹp hơn, trở thành miền quê đáng sống, môi trường xanh sạch đẹp.

Hình ảnh: Đường làng Quang Tiền được nhân dân vệ sinh sạch không có một mẫu rác

Hình ảnh: Đường làng xanh sạch đẹp tại Long Hòa

Thanh Long

. . . . .