Cán bộ, công chức xã Đức An không ngại khó, tích cực cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới vào ngày nghỉ cuối tuần

Loading the player...